bramka pocztowa www.ath.bielsko.pl www.wiwos.ath.bielsko.pl
 
  Informator
  O Instytucie
  Pracownicy
  Zakłady
  Kontakt
  Działalność Instytutu
  Projekty badawcze
  Aparatura
  Publikacje
  Konferencje
  Oferta badawcza
  Serwisy ATH
  Portal ATH
  Biblioteka
  Aktualności ACI
  Ciekawe linki
  Instytucje Naukowe
  Użyteczne adresy
Zakłady

   

Zakład Fizyki i Badań Strukturalnych

Kierownik Zakładu:  dr hab. Stanisław Rabiej prof.ATH

Zakład Fizyki i Badań Strukturalnych prowadzi zajęcia dydaktyczne ( wykłady, ćwiczenia laboratoria) z następujących przedmiotów:
 • Fizyka
 • Fizyka hałasu
 • Fizyka polimerów
 • Fizyczne aspekty zagrożenia środowiska
 • Fizykochemiczna analiza instrumentalna tekstyliów
 • Biofizyka
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę oraz dydaktyczne zestawy laboratoryjne.
  Działalność naukowo-badawcza pracowników zakładu koncentruje się na badaniach morfologii, struktury cząsteczkowej, struktury nadcząsteczkowej oraz własności termicznych takich materiałów jak:
 • polimery
 • polimery ciekłokrystaliczne
 • mieszaniny polimerowe
 • włókna naturalne i syntetyczne
 • Główne metody i techniki badawcze to:
 • Szerokokątowa dyfraktometria rentgenowska (WAXS)
 • Małokątowa dyfraktometria rentgenowska (SAXS)
 • Analiza termiczna
 • Metody spektroskopowe
 • Mikroskopia optyczna i elektronowa
 •   
  (217kB) (12kB)

     

  Zakład Materiałów Polimerowych

  Kierownik Zakładu:  dr hab. Jarosław Janicki prof. ATH

  Prace badawcze Zakładu Materiałów Polimerowych realizowane są w następujących grupach tematycznych:
 • wpływ modyfikacji chemicznej polimerów i włókien na ich strukturę nadcząsteczkową i właściwości fizyczne,
 • badania fizykochemiczne nowych materiałów polimerowych do specjalnych zastosowań, m.in. polimerów o podwyższonej stabilności termicznej, przewodzących prąd elektryczny oraz o zwiększonej udarności w niskich temperaturach,
 • synteza, badania fizykochemiczne i aplikacyjne polimerów przewodzących
 • badania fizykochemiczne i aplikacyjne wybranych biopolimerów
 • (17kB)

     

  Zakład Technologii Chemicznej Włókna

  Kierownik Zakładu:  dr hab. Anna Pielesz prof. ATH

  Zakład Technologii Chemicznej Włókna prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia laboratoria) z następujących przedmiotów:
 • Chemia
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Biochemia techniczna
 • Analityczne metody biomedyczne
 • Chemia analityczna
 • Materiały kompozytowe
 • Funkcjonalne wykończenia tekstyliów
 • Ekologiczne technologie materiałowe
 • Ekologiczne technologie we włókiennictwie
 • Ekologia wyrobów włókienniczych
 • Konserwacja wyrobów włókienniczych Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w laboratorium wyposażonym w aparaturę oraz dydaktyczne zestawy laboratoryjne.
 •  
  Działalność naukowo-badawcza pracowników zakładu koncentruje się na badaniach struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej oraz własnościach fizykochemicznych i aplikacyjnych wybranych biopolimerów.
  W szczególności Zakład Technologii Chemicznej Włókna realizuje badania w następujących obszarach:
 • badania struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej biopolimerów naturalnych, w tym alginianów, kwasów uronowych i polisacharydów.
 • badania elektroforetyczne biopolimerów metodą elektroforezy w octanie celulozy.
 • kinetyka i sorpcja barwienia,
 • obróbki uszlachetniające, w tym obróbki enzymatyczne wyrobów włókienniczych,
 • wpływ dodatków uszlachetniających na strukturę nadcząsteczkową włókien, ze szczególnym uwzględnieniem pigmentów, barwników i środków uniepalniających.
 • (15kB)

   

  Zakład Inżynierii i Towaroznawstwa Tekstyliów

  Kierownik Zakładu:  dr hab. inż. Jan Broda prof. ATH

  W ramach zakładu działają m.in. zespoły: dziewiarstwa, tkactwa, odzieżownictwa, przędzalnictwa, włóknin oraz towaroznawstwa włókienniczego. Zakład prowadzi prace projektowe w zakresie projektowania tkanin i dzianin, jak również projektownia odzieży. Główne kierunki badawcze pracowników zakładu to m.in:
 • badania dotyczące porowatości materiałów kompozytowych,
 • badania właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych i.in.
 • nowe technologie przędzenia, w szczególności techniki konwerterowe, przędzenie bezwrzecionowe (rotorowe), przędzenie kompaktowe,
 • badania bezwęzłowych połączeń nitek,
 • identyfikacja i klasyfikacja obiektów przy użyciu elementów sztucznej inteligencji,
 • badania zrywności nitek w procesie tkania,
 • towaroznawstwo celne wyrobów włókienniczych
 • (15kB)

     

   
     ISO-8859-2